Våra fastigheter

Destomer är den gren av Obadja-koncernen som äger de fastigheter där vi bedriver verksamhet.

Partille Kåbäcken 11:6

Fastigheten Partille Kåbäcken 11:6, belägen i Partille strax utanför Göteborg, utgörs av en markareal på totalt 3 295 m2. Byggnaden upptar totalt 1 340 m2 (fördelat på kontor, lager och industri). Byggnaden uppfördes 1963 och byggdes till på 1970-talet samt med en verkstadsdel 2001. Byggnaden inrymmer i souterrängplan kontor och personalutrymmen, lager och skyddsrum/förråd. På övre plan inryms produktionslokaler.

Rotex, som ingår i Obadja-koncernen, bedriver verksamhet i fastigheten sedan den ursprungligen uppfördes. Rotex är en specialist inom legotillverkning av små metalldetaljer, och har sedan starten 1947 försett industrin med automat­svarvade detaljer i små dimensioner.

Aktuell värdering (2021) i PDF-format finns att ladda ner.