Våra fastigheter

Destomer AB är moderbolag för den gren av Obadja-koncernen som äger de fastigheter där vi bedriver verksamhet. Varje fastighet ägs i ett separat dotterbolag till Destomer AB.

Eskilstuna Ljusbågen 7

Fastigheten Eskilstuna Ljusbågen 7 utgörs av en industrifastighet belägen i industri- och verksamhetsområdet Vilsta i den södra delen av Eskilstuna. Fastigheten har en markareal om totalt 20 618 m2, varav byggnader upptar totalt 7 925 m2 (fördelat på kontor, lager och industri). Byggnaden uppfördes 1972 och byggdes ut åren 1984 och 2008.

Koncernbolaget REHOBOT Hydraulics (tidigare NIKE Hydraulics) bedriver verksamhet i form av utveckling, tillverkning och försäljning av högtryckshydraulik, såsom hydrauliska pumpar och hydrauliska cylindrar.

Aktuell värdering (2020) i PDF-format finns att ladda ner.

Partille Kåbäcken 11:6

Fastigheten Partille Kåbäcken 11:6, belägen i Partille strax utanför Göteborg, utgörs av en markareal på totalt 3 295 m2. Byggnaden upptar totalt 1 340 m2 (fördelat på kontor, lager och industri). Byggnaden uppfördes 1963 och byggdes till på 1970-talet samt med en verkstadsdel 2001. Byggnaden inrymmer i souterrängplan kontor och personalutrymmen, lager och skyddsrum/förråd. På övre plan inryms produktionslokaler.

REHOBOT Rotex, som ingår i Obadja-koncernen, bedriver verksamhet i fastigheten sedan den ursprungligen uppfördes. Rotex är en specialist inom legotillverkning av små metalldetaljer, och har sedan starten 1947 försett industrin med automat­svarvade detaljer i små dimensioner.

Aktuell värdering (2019) i PDF-format finns att ladda ner.