Energieffektiva
industrifastigheter

Välkommen till Destomer AB!

Destomer är en del inom Obadja-koncernen. Obadja AB är ensam ägare till REHOBOT-gruppen, en industrikoncern med gedigen erfarenhet inom metallbearbetning. Destomer AB är moderbolag för den del av koncernen där vi äger de fastigheter vi bedriver verksamhet i.

affarside

Affärsidé

Vår affärsidé är att förvärva industrifastigheter som ägs av olönsamma bolag för att möjliggöra att de på så sätt kan frigöra kapital till deras huvudverksamhet. Därtill vill vi äga industrifastigheter, mindre vattenkraftverk samt skogsfastigheter där vi ser en långsiktig god potential. Destomer äger även Obadja-koncernens egna fastigheter. Varje fastighet ägs i ett separat dotterbolag till Destomer AB.

Våra fastigheter

Vår industrifastighet i Partille huserar ett av koncernens verksamhetsdrivande bolag, REHOBOT Rotex AB. För fördjupad information om fastigheten, klicka nedan.

vara-fastigheter